Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over i-Size

Veelgestelde vragen over i-Size

1. Wat is i-Size?
2. Waarom is i-Size ontwikkeld?
3. Waarom is i-Size nodig?
4. Sinds wanneer is de nieuwe regelwetgeving i-Size van kracht?
5. Wie heeft er meegewerkt aan het opstellen van de nieuwe i-Size regelwetgeving? Wat is de rol van Maxi-Cosi hierin?
6. Is i-Size een nieuwe regelgeving of wetgeving? Vervangt het de ECE R44 wetgeving?
7. Wat is het verschil tussen i-Size en ECE R44 -wetgeving?
8. Waarom de naam 'i-Size'?
9. Waarom is het veiliger om je kind achterwaarts te vervoeren in plaats van voorwaarts?
10. Worden er ook i-Size auto's ontwikkeld? Wat heeft dit voor gevolgen voor het installeren van autostoeltjes in auto's (autotypenlijst)? Wanneer wordt er verwacht dat deze op de markt komen?
11. Wat is het effect van zij-airbags bij langer achterwaarts vervoer?
12.Als langer achterwaarts vervoer veiliger is, zijn de autostoelen als Pearl / Axiss en Tobi dan niet veilig meer?
13.Waarom tot minimaal 15 maanden achterwaarts vervoer. Waarom niet tot 4 jaar? 
14. Waarom is achterwaars vervoer in Scandinavië gebruikelijker dan in de rest van Europa?
15. Waarom is de indicatie voor het overstappen naar een opvolgend autostoeltje nu afhankelijk gemaakt van de lengte van het kind en niet meer van het gewicht? Waarom wordt de beslissing om over te stappen op een opvolgend autostoeltje niet gebaseerd op de leeftijd van een kind? 
16.Waarom schrijft de wetgeving geen minimale lengte voor achterwaarts gericht reizen voor, maar de leeftijd van 15 maanden?
17.Wat gaat Maxi-Cosi doen om langer achterwaarts vervoer mogelijk te maken?
18.Waarom stappen ouders op dit moment te vroeg over naar een volgende autostoel?
19.Wat is ISOFIX?1. Wat is i-Size?

i-Size is de nieuwe standaard voor verbeterde veiligheid van het vervoer van kinderen in de auto. De norm zal leiden tot betere bescherming bij grotere krachten van frontale en zijdelingse botsingen en tot een veel betere bescherming van het hoofd en de nek van het kind. Het wordt verplicht om kinderen tot een leeftijd van minimaal 15 maanden achterwaarts te vervoeren. i-Size vereist ook het gebruik van ISOFIX. De i-Size-wetgeving wordt van kracht naast de huidige wetgeving, de ECE R44-norm.

i-Size bestaat uit vijf hoofdpunten:
- Betere bescherming bij grotere krachten van frontale en zijdelingse botsingen en veel betere bescherming van hoofd en nek
- Achterwaarts gericht vervoer verplicht tot 15 minimaal maanden
- i-Size vereist het gebruik van ISOFIX, waardoor de kans dat een autostoeltje verkeerd wordt bevestigd minder groot is dan bij autostoeltjes die met een autogordel worden geïnstalleerd
- i-Size-autostoeltjes passen in alle i-Size-auto's en in bijna alle ISOFIX-auto's
- Indeling autostoelen op basis van lengte, vergelijkbaar met kledingmaten, om eenvoudiger het juiste autostoeltje te kiezen

2. Waarom is i-Size ontwikkeld?

i-Size is ontwikkeld om de veiligheid van kinderen in Europa tijdens het vervoer in de auto verder te vergroten.

Vaak gaan ouders te snel over van een baby-autostoel op een voorwaarts gerichte vervolgstoel. Deze voortijdige overgang naar voorwaarts gericht vervoer leidt tot een grotere kans op hoofd- en nekletsel bij het kind, omdat de nek van een baby nog niet voldoende ontwikkeld is om het relatief zware hoofd te ondersteunen. Daarnaast geldt volgens de huidige EU-verordening geen prestatienorm voor zijdelingse botsingen.

De nieuwe norm zal ertoe bijdragen dat het veiligere ISOFIX-systeem vaker wordt gebruikt. Kinderen moeten tot een leeftijd van ten minste 15 maanden achterwaarts gericht worden vervoerd en daarnaast bepaalt deze norm de minimaal vereiste prestaties bij aanrijdingen vanaf de zijkant.

3. Waarom is i-Size nodig?

1. Om de kans op onjuiste installatie van autostoeltjes te minimaliseren. i-Size vereist het gebruik van ISOFIX, waardoor er minder kans is op foute installatie van de autostoel.

2. Om kinderen tot een leeftijd van minimaal 15 maanden te beschermen tegen hoofd- en nekletsel. Pas als de nek van een kind sterkt genoeg is om de plotselinge kracht van een gemiddelde voorwaartste botsing op te vangen, zou hij/zij voorwaarts gericht vervoerd mogen worden.

3. Om bescherming te bieden tegen zijdelingse aanrijdingen. In de ECE-R44 zijn geen eisen opgenomen waaraan een autostoel moet voldoen met betrekking tot zijdelingse aanrijdingen.

4. Om te voorkomen dat ouders te vroeg overstappen naar een groter autostoeltje. Veel ouders zetten hun kind te vroeg in een groter, naar voren gericht, autotoeltje

4. Sinds wanneer is de regelwetgeving i-Size van kracht? Wat zijn de verschillende fases van i-Size?

De i-Size-wetgeving is sinds 9 juli 2013 van kracht. Autostoelfabrikanten kunnen hun producten nu officieel homologeren en op de markt brengen als i-Size.

Fase 1
- De nieuwe i-Size wetgeving is gereed en van kracht

De ontwikkeling van de i-Size-wetgeving kan in drie verschillende fases worden verdeeld:

 

Geboorte                               100/105 cm                            135/150 cm

ISOFIX                                    Fase 1                                    Fase 2

Autogordel                             Fase 3

Fase 1
- Wetgeving is gereed
- Datum: 9 juli 2013

Fase 2
- i-Size Fase 2 voor 100 tot 135 cm (Groep 2/3) gestart medio 2012
- Geschatte datum: eind 2013 / 1e kwartaal 2014

Fase 3
- i-Size Fase 3 voor autostoeltjes met autogordel voor kinderen vanaf de geboorte tot 105 cm
- Strengere eisen aan met de autogordel bevestigde stoeltjes met gordelharnas.
Geschatte voltooiing: 2015 – 2017

5. Wie heeft er meegewerkt aan het opstellen van de nieuwe i-Size regelwetgeving? Wat is de rol van Maxi-Cosi hierin?

De Europese Unie heeft een taskforce opgericht die de i-Size-wetgeving opstelt. De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van i-Size:

Dorel is het moederbedrijf van Maxi-Cosi. Vertegenwoordigers van Dorel maken deel uit van de i-Size-groep. Als toonaangevend fabrikant van kinderautostoeltjes met jarenlange ervaring beschikt Dorel over een ultramodern Technical Centre in Frankrijk dat beschikt over alles wat nodig is voor het ontwikkelen en testen van autostoeltjes. Vanwege deze faciliteit en onze ervaring en expertise op het gebied van het ontwerpen en produceren van kinderautostoeltjes is Dorel ingeschakeld door de UNECE om mee te werken aan het ontwikkelen en opstellen van de nieuwe i-Size-norm.

6. Is i-Size een nieuwe regelgeving of wetgeving? Vervangt het de ECE R44-wetgeving?

i-Size wordt ingevoerd als een nieuwe wetgeving naast de bestaande ECE R44-wetgeving. Dit betekent dat nieuwe autostoeltjes voorlopig nog gehomologeerd kunnen worden volgens ECE R44 en dat consumenten de ECE R44-producten kunnen blijven gebruiken.

Zowel i-Size als ECE R44 zijn wetten. Dit houdt in dat fabrikanten zoals Maxi-Cosi ervoor kunnen kiezen om i-Size- en/of ECE R44-autostoeltjes te maken. Ook consumenten hebben de keuze uit een i-Size-autostoeltje (meest veilig) of een ECE R44-autostoeltje (veilig).

7. Wat is het verschil tussen i-Size ECE R44-wetgeving?

De concrete verschillen tussen de bestaande ECE R44-wetgeving en i-Size staan in onderstaande tabel aangegeven:

 

8. Waarom de naam 'i-Size'?

Producten met de toevoeging 'i' worden in het algemeen beschouwd als intelligent, praktisch en goed doordacht. Dit zijn ook de kenmerken van deze nieuwe veiligheidsnorm. Het woord 'Size' wordt in de naam gebruikt omdat een kinderbevestigingssysteem gekozen wordt op basis van lengte in plaats van leeftijd of gewicht.

9. Waarom is het veiliger om een kind achterwaarts gericht te vervoeren dan voorwaarts gericht?

De nek van een kind wordt sterker naarmate hij/zij ouder wordt, niet wanneer hij/zij een bepaald gewicht bereikt heeft. Tot de baby 15 maanden is, is zijn/haar nek niet sterk genoeg om de plotselinge kracht van een gemiddelde voorwaartse botsing op te vangen omdat het hoofd relatief zwaar is. De zware druk op de nek van de baby kan leiden tot ernstig nekletsel. Als het kind achterwaarts gericht reist, worden de krachten van een voorwaartse botsing beter en over een groter deel van het lichaam van de baby verdeeld, waardoor er minder druk op het hoofd en de nek wordt uitgeoefend.

 

10. Worden er ook i-Size-auto's ontwikkeld? Wat heeft dit voor gevolgen voor het installeren van autostoeltjes in auto's (autotypenlijst)? Wanneer wordt er verwacht dat deze auto's op de markt komen?

Ja, tegelijk met de i-Size-autostoeltjes worden er ook i-Size-auto's ontwikkeld. Sinds 9 juli kan de auto-industrie auto's homologeren volgens de i-Size-norm. i-Size is echter niet verplicht voor autofabrikanten, ISOFIX wel sinds 2012.
Eén van de voordelen van de i-Size-wetgeving is dat de auto-industrie ook betrokken is bij de ontwikkeling. Het resultaat is dat de autostoeltjes beter aansluiten op de auto's: alle i-Size-autostoeltjes passen in alle i-Size-auto's. i-Size-autostoeltjes kunnen ook worden gebruikt in auto's met ISOFIX-ankerpunten, er is een autotypenlijst die vermeldt in welke auto's de stoeltjes passen.

11. Wat is het effect van zij-airbags bij langer achterwaarts vervoer?

Airbags aan de zijkant hebben geen negatief effect op de bevestigingssystemen, ook niet als deze achterwaarts gericht geïnstalleerd zijn. Soms biedt de airbag aan de zijkant extra veiligheid voor het kind bij een zijdelingse botsing, maar niet altijd. Het effect van airbags aan de zijkant is altijd hetzelfde, of het kind nu voorwaarts of achterwaarts gericht reist.

Airbags aan de voorzijde hebben wel een negatief effect op de veiligheid van kinderen die achterwaarts gericht worden vervoerd. Deze airbags moeten altijd worden uitgeschakeld als het kind achterwaarts gericht wordt vervoerd op de passagiersstoel.

12. Als langer achterwaarts gericht reizen veiliger is, zijn de bestaande autostoeltjes zoals de Pearl / Axiss en Tobi dan niet veilig meer?

Alle autostoeltjes van Maxi-Cosi zijn veilig en voldoen aan alle huidige normen en vereisten. Deze producten zijn ook getest door onafhankelijke testinstituten zoals STIWA, ADAC, ANWB, ÖAMTC en TCS. Bij veel van deze tests wordt ook gekeken naar zijdelingse botsingen. Maxi-Cosi heeft een geavanceerd Technical Center opgezet in Frankrijk, waar ook een testslede staat opgesteld voor botsproeven. Alle producten worden hier uitgebreid door Dorel getest op veiligheid, onder andere bij frontale en zijdelingse botsingen en verkeerd gebruik.

De huidige R44/04-autostoeltjes zijn absoluut veilig. De nieuwe stoeltjes waarin kinderen langer achterwaarts gericht worden vervoerd, kunnen nog veiliger genoemd worden.

 

13. Waarom achterwaarts gericht tot minimaal 15 maanden? Waarom niet tot 4 jaar?

Tot de baby 15 maanden is, is zijn/haar nek niet sterk genoeg om de plotselinge kracht van een gemiddelde voorwaartse botsing op te vangen omdat het hoofd relatief zwaar is. Vanaf 15 maanden is de nek sterker en kan deze de krachten bij een voorwaartse botsing beter opvangen. De grootste sprong in het verbeteren van de veiligheid kan worden bereikt door de periode waarin het kind achterwaarts gericht reist te verlengen tot 15 maanden (in vergelijking met 9 maanden in veel gevallen).

Het is belangrijk om te weten dat Maxi-Cosi aanraadt om zo lang mogelijk achterwaarts gerichte autostoeltjes te gebruiken. Met de nieuwe autostoeltjes die momenteel door Maxi-Cosi worden ontwikkeld, is het mogelijk om kinderen tot de leeftijd van 4 jaar achterwaarts te vervoeren.

14. Waarom is achterwaarts vervoer in Scandinavië gebruikelijker dan in de rest van Europa?

Dit heeft veel te maken met culturele verschillen. In Scandinavië is veiligheid in het algemeen een prioriteit, terwijl in andere Europese landen ook andere elementen, zoals comfort of gebruiksgemak, belangrijk zijn. Bovendien zijn auto's in Scandinavië gemiddeld groter dan in andere Europese landen. Omdat er meer ruimte nodig is in de auto voor achterwaarts gerichte producten, is dit ook een factor geweest.

15. Waarom is de indicatie voor het overstappen naar een opvolgend autostoeltje nu afhankelijk gemaakt van de lengte van het kind en niet meer van het gewicht? Waarom wordt de beslissing om over te stappen op een opvolgend autostoeltje niet gebaseerd op de leeftijd van een kind?

De lengte van het kind is een betere maatstaf om te bepalen of een kind in een autostoeltje past dan het gewicht of de leeftijd. Bovendien kunnen ouders de lengte van hun kind op basis van kledingmaten beter inschatten dan zijn of haar gewicht. Er is veel verschil in de lengte van kinderen per leeftijd. Kinderen kunnen verschillend groeien, want ze kunnen hun groeispurts op verschillende momenten hebben.

De leeftijd en het gewicht kunnen nog steeds in combinatie met de lengte als indicatie gebruikt worden. De lengte wordt echter de belangrijkste maatstaf; op basis hiervan kan het best worden bepaald of een kind in een stoeltje past en wanneer de ouder moet overstappen naar het volgende autostoeltje.

16. Waarom schrijft de wetgeving geen minimale lengte voor achterwaarts gericht reizen voor, maar de leeftijd van 15 maanden?

Dit is omdat uit onderzoek is gebleken dat de nek bij een kind van gemiddeld 15 maanden genoeg ontwikkeld is om de krachten van een voorwaartse botsing op te vangen. Dit is gebaseerd op de leeftijd van het kind en niet op de lengte.

Hoewel kinderen tot minimaal 15 maanden achterwaarts gericht vervoerd moeten worden, raadt Maxi-Cosi aan om dit zo lang mogelijk te blijven doen, tot ca. 4 jaar.

17. Wat gaat Maxi-Cosi doen om langer achterwaarts vervoer mogelijk te maken?

Maxi-Cosi is zeer actief betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe i-Size-wetgeving. Alle fabrikanten zijn in de toekomst verplicht om het mogelijk te maken om langer achterwaarts te vervoeren met hun producten.

Tegelijkertijd werken de productontwikkelingsteams aan oplossingen waarmee kinderen langer achterwaarts vervoerd kunnen worden. 

18. Waarom stappen ouders op dit moment te vroeg over op een volgende autostoel?

Het is bekend dat ouders graag willen overstappen naar een voorwaarts gericht autostoeltje, omdat er dan meer contact is tussen de baby en de andere inzittenden in de auto. Een veelvoorkomend misverstand is dat de ondergrens van 9 kg voor voorwaarts gericht reizen geïnterpreteerd wordt als 9 maanden. Ook denken ouders onterecht dat het kind te groot is voor het baby-autostoeltje als de voeten uit het stoeltje steken. Pas als het hoofd van de baby boven de kuip uitkomt, is het tijd om over te gaan op het volgende autostoeltje.

 
Door aanbevelingen voor het type stoeltje te baseren op een specifieke lichaamslengte van het kind wordt voorkomen dat de verleiding groot wordt om voortijdig een opvolgend stoeltje te gebruiken en over te stappen naar voorwaarts gericht reizen.

19. Wat is ISOFIX?

Het internationale ISOFIX-systeem is de veiligste, eenvoudigste en snelste manier om kinderautostoeltjes op de juiste manier te installeren. In plaats van de normale autogordel te gebruiken, zet het ISOFIX-systeem het de base vast aan het chassis van de auto door middel van twee speciaal geïntegreerde verankeringspunten. Het baby-autostoeltje of de peuterautostoeltje worden op de base geklikt.  

Met de speciale afsteunpoot vermindert ISOFIX ook de voorwaartse en zijwaartse beweging van het stoeltje en beperkt de rotatie. Sinds 10 jaar is het in de EU wettelijk verplicht dat alle nieuwe auto's standaard voorzien zijn van ISOFIX-verankeringspunten. Inmiddels zijn deze punten aanwezig in ongeveer 60% van alle auto's in het verkeer.

 

 

 Gerelateerde Producten

isizebrochure 104x104
i-Size brochure

Alles over i-Size

Download de brochure

Volg ons op Facebook

Select your language

Kies de versie die voor jou van toepassing is

Verstuur naar een vriend(in)

Met dit formulier verstuur je eenvoudig de link naar dit product door naar je partner, vriend of vriendin

Je e-mailadres *
Heb je je e-mailadres ingevuld?
E-mail *
Heb je je e-mailadres ingevuld?
Bericht *
Heb je een bericht ingevuld?
Captcha *
Captcha Description
Captcha Captcha Validation

Op zoek naar tips en adviezen?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief