Retour-voorwaarden

DOREL PRODUCTRETOURREGELING

In dit document leest u de voorwaarden van Dorel's Productretourregeling. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten retourneert.

 

Definities

In dit document gelden de volgende definities "Dorel" of "wij" betekent Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Nederland; "overeenkomst" betekent de Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van Goederen van Dorel, tezamen met de desbetreffende orderbevestiging(en) en verzendbevestiging(en) afgegeven door Dorel, waarin de voorwaarden voor de levering van Producten door Dorel aan de Klant worden beschreven; "Product" of "Producten" betekent de autostoeltjes voor baby's en peuters, kinderwagens, buggy's en/of andere producten en accessoires voor kinderen, alsmede alle bijbehorende documentatie verstrekt door Dorel; en "Klant" betekent elke persoon die een overeenkomst aangaat met Dorel anders dan in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

Productretouren

Alle Productretouren worden getoetst en moeten worden goedgekeurd door Dorel. De Klant mag alleen Producten retourneren als de Klant de vooraf toestemming van Dorel heeft verkregen voor de desbetreffende retourzending. Producten die worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dorel worden geweigerd. 

 

Producten die in aanmerking komen voor retournering

Niet alle Producten komen in aanmerking voor retournering. Uitsluitend de volgende Producten mogen worden geretourneerd:

  • Producten die defect zijn;
  • Producten die worden verzonden als gevolg van een verwerkingsfout van Dorel;
  • Producten die worden geleverd op grond van een overeenkomst die door de Klant is geannuleerd in overeenstemming met voorwaarden van die overeenkomst.

 

Goedkeuringsprocedure en creditering

Wanneer Dorel de retourzending van de Klant heeft beoordeeld en geaccepteerd, zal Dorel een retournummer (RGA - Return Goods Authorization) en retourinstructies verstrekken aan de Klant. Retourproducten moeten vergezeld gaan van de originele Orderbevestiging, de Verzendbevestiging en de factuur en/of de pakbon. Aan de buitenzijde van de verpakking moet het RGA-nummer worden vermeld. Na goedkeuring van de retourzending en mits het Product in goede orde is ontvangen, zal Dorel de rekening van de Klant crediteren in overeenstemming met de overeenkomst.

 

Verzending van geretourneerde Producten

Alle Producten die worden geretourneerd aan Dorel, moeten worden verpakt om beschadiging tijdens verzending te voorkomen. Dorel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan Producten die naar Dorel worden verzonden. De Klant is verantwoordelijk voor alle verzendkosten en Productschade opgelopen tijdens verzending naar en van Dorel, behalve wanneer het defecte Producten betreft of Producten die zijn verzonden als gevolg van een verwerkingsfout van Dorel. 

 

Contactinformatie

Als u een vraag hebt over deze productretourregeling, verzoeken wij u contact op te nemen met Dorel . U kunt ook contact met ons opnemen via:

 

Dorel Nederland
Postbus 6071
5700 ET Helmond
Nederland

Deze Productretourregeling kan zonder kennisgeving door Dorel worden gewijzigd.

 

Dorel©, versie 01-2019